30 August 2019

Yapay Servikal Disk Cerrahisi

Yapay Servikal Disk Cerrahisi

Yapay bir servikal disk, hasarlı servikal diskin hareket ve yastıklama işlevinin yerine geçmeye çalışır.

Servikal disk hastalığı, kol ve omuz sinirlerinde boyun ağrısı veya ağrıya neden olabilir. Standart cerrahi, diski herhangi bir sayıda cihazla değiştirmeyi amaçlamaktadır, nihai amaç üst ve alt vertebra gövdesini kaynaştırmaktır. Teorik olarak, iki kemiğin bir kez bağımsız olarak hareket ettiği katı bir kemik parçası oluşturmak, aynı zamanda bitişik seviye hastalığı olarak da bilinen füzyonun üstünde ve altındaki disklerin dejenerasyonunu hızlandırır. Sağlıklı bir diskin özelliklerini taklit etmeye çalışan yapay bir disk bu sorunları hafifletebilir.

Spinal füzyon cerrahisine kıyasla yapay disk teknolojisinin potansiyel faydaları, ameliyat sonrası daha fazla omurga hareketliliği ve bitişik diskler üzerinde daha az stres içermesidir. Servikal yapay disklerin çoğu hastada ameliyat edilen segmentte hareketi koruduğu gösterilmiş olmasına rağmen, semptomatik bitişik disk problemlerinin oranını azaltmadaki etkinliği kanıtlanmamıştır.

https://www.spine-health.com/video/cervical-spine-anatomy-video

https://www.spine-health.com/video/cervical-herniated-disc-video

 

Servikal disk dejenerasyonunun belirtileri arasında boyun ağrısı ve bir kolun altında ağrı bulunur. Hasta önceden füzyon geçirmişse, bitişik seviye hastalığı yeni benzer semptomların başlangıcı ile ortaya çıkacaktı.

https://www.spine-health.com/video/cervical-radiculopathy-interactive-video

 

Kol ağrısı eşliğinde boyun ağrısı varsa, bir omurga cerrahına danışın. Semptomların ameliyat olmadan hafifletilip hafifletilemeyeceğini görmek için genellikle istirahat veya terapi verilir.

 

Yapay servikal disk adayı sayılmak için aşağıdaki özel kriterleri karşılamanız gerekir:

 • Kol ağrısına neden olan sinir köklerini herniye eden ve sıkıştıran bir veya iki servikal omurga diskinde disk dejenerasyonu
 • İyileştirme göstermeden, fizik tedavi, ağrı kesici ilaç veya boyunluk gibi konservatif tedavi başarısız
 • Metallere bilinen bir alerji yok

Eğer dejenerasyon birden fazla diski, segmental instabiliteyi veya herhangi bir metabolik veya kalıtsal / edinilmiş kemik hastalığını etkilerse, birey bu ameliyat için aday değildir. Bu cerrahi aynı veya bitişik servikal seviyelerde önceden spinal füzyon / cerrahi girişimlerden geçirilmiş hastalarda önerilmemektedir.

Ameliyat sırasında hasta genel anestezi altındadır ve boynun ön kısmına küçük bir insizyon yapılır. Bu açıklık sayesinde, etkilenen disk çıkarılır ve değiştirilir. Ameliyat sonrası ortalama hastanede kalış süresi 1-2 gündür. Avrupa’da 2004’ten beri benzer bir yapay servikal disk kullanılmasına rağmen, bugüne kadar yapılan ameliyat sayısı hakkında az bilgi bulunmaktadır.

 

  

 
 

 
 
https://www.spine-health.com/video/anterior-cervical-discectomy-and-fusion-acdf-video

 
 • Ek cerrahi ihtiyacı
 • İmplant materyallerine alerjik reaksiyon
 • Kanama; kan nakli gerektirebilir
 • Kanama dışındaki kan damarı problemleri
 • Ölüm
 • Diğer servikal seviyelerde hastalığın gelişimi veya ilerlemesi
 • Bükülen, kırılan, gevşeten veya hareket eden implantlar
 • İnsizyon sorunları
 • enfeksiyon
 • Tedavi edilen servikal seviyede hareket kaybı
 • Ekstremitelerde uyuşukluk veya karıncalanma
 • Acı veya rahatsızlık
 • felç
 • Anesteziden yan etkiler
 • Omurilik veya sinir hasarı
 • Spinal sıvı kaçağı

 

Cihazın uygun pozisyonunu ve omurganın hizasını doğrulamak için ameliyat sonrası hemen çekilen röntgenlerin bulunması rutindir. Yeni semptomların ortaya çıkması olmadan daha fazla görüntüleme sıklıkla gerekli değildir.

Bu yazı aans .org dan yararlanarak hazırlanmıştır.

Bu yazı bir bilgi formudur. Bu web site bu bilgi formlarında belirtilen herhangi bir tedaviyi, prosedürü, ürünü veya doktoru desteklememektedir. Bu bilgiler Tıbbi Tavsiye Niteliği TAŞIMAZ. Beyin cerrahisi tavsiyesi veya yardımı isteyen herkes, beyin ve sinir cerrahisi uzmanına danışmalıdır.

Leave a Reply