Yayınlar

Adı: MAJÖR DEFISIT İLE PREZENTE DEV SUPRATENTORIAL KAVERNOM
Kapsam:Ulusal
İndeks türü:Özet bildiri true
Başlama tarihi:11.04.2019
Bitiş tarihi:14.04.2019
Yayın Yeri:Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi
Yıl:2019
ISSN:1019-5157

Adı: INTRAKRANIAL FETUS IN FETU

Kapsam:Ulusal
İndeks türü:Özet bildiri true
Başlama tarihi:11.04.2019
Bitiş tarihi:14.04.2019
Yayın Yeri:Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi
Yıl:2019
ISSN:1019-5157

Adı: Recallıng an extraordınary cause of chest paın: a case report of a patıent wıth spontaneous rıb fractures.

Kapsam:Uluslararası
İndeks türü:Özet bildiri true
Başlama tarihi:08.09.2018
Bitiş tarihi:12.09.2018
Yayın Yeri:European Congress of Emergency Medicine
Yıl:2018

Adı: Üniversite Öğrencilerinde Demodex Sp. Yaygınlığının Araştırılması

Kapsam:Ulusal
Hakem:Hakemli
İndeks türü:TR DİZİN true
Tür:Özgün Makale
Yayın Yeri:Kocatepe Tıp Dergisi
Yıl:2008
ISSN:1302-4612