30 August 2019

Boyun Ağrısı

Boyun Ağrısı

Boyun, vücudun çoğunda uzanan omurga veya omurga olarak bilinen uzun esnek bir sütunun bir parçasıdır. Servikal omurga (boyun bölgesi), intervertebral disklerle birbirinden ayrılan yedi kemikten (C1-C7 vertebra) oluşur. Bu diskler omurganın serbestçe hareket etmesine ve aktivite sırasında amortisör görevi görmesine izin verir.

Her bir vertebra gövdesinin arkasına takılan, sırtın tüm uzunluğu boyunca uzanan kesintisiz bir içi boş uzunlamasına boşluk oluşturan bir kemik kemeridir. Spinal kanal adı verilen bu alan, omurilik ve sinir demetlerinin geçtiği alandır. Omurilik beyin omurilik sıvısında (bos) yıkanır ve meninksler (dura, araknoid ve pia mater) adı verilen üç koruyucu tabaka ile çevrilidir.

Her bir vertebral seviyede, bir çift spinal sinir, foramina denilen küçük açıklıklardan (biri sola, diğeri sağa) çıkar. Bu sinirler vücudun kaslarına, derisine ve dokularına hizmet eder ve böylece vücudun tüm bölgelerine duyu ve hareket sağlar. Hassas omurilik ve sinirler, omurgaya bağlı güçlü kaslar ve bağlar tarafından daha da desteklenir.

Leave a Reply